PONO 20

Diamond PONO 20 je kontroler sagorjevanja biomase. To je efikasan kontroler za upravljanje svih kotlova, kamina i gorionika na biogorivo. Napredni Diamond PONO kontroleri održavaju stablne i pouzdane operacije pri efikasnom sagorjevanju biomase. Odlikuje ih jednostavnost primjene i korištenja. PONO 20 ima jednostavnu i intuitivnu kontrolu na grafičkom LCD displeju s jedinstvenim dizajnom. U ponudi su aplikacije za pametne telefone, tablete, računare za daljinsko upravljanje sistemima za grijanje.

PONO 20 proizvod vešegodišnjeg iskustva iz oblasti automatizacije i regulacije HVAC sistema koji karakteriše:

 • Pouzdan i stabilan rad
 • Sistem daljinske kontrole
 • Maksimalan konfort korisnika i jednostavnost korištenja
 • Fleksibilan kontroler koji se može koristiti kod kotlova, kamina i gorionika
 • Optimalna efikasnost gorenja neovisno o kvaliteti goriva ili radnim uslovima kotla
 • Ekološka prihvatljivost
 • Pristupačna cijena

Vrhunska riješenja regulacije protoka zraka i konstantan protok zraka nezavisno o:

 • kvalitetu dimnjaka
 • stanja rešetke gorionika
 • promjenama napona mreže

Vrhunska rješenja regulacije snage sagorijevanja:

 • PID regulacija temperature vode u kotlu
 • Korekcija snage sagorijevanje praćenjem temperature u komori sagorijevanja

Diamond PONO kontroleri imaju slijedeće funkcije:

 • napredna tehnologija sagorijevanja sa dokazanim smanjenjem potrošnje
 • ravnomjeran rad u uslovima kada su dva ventilatora u funkciji
 • regulacija protoka zraka sa zatvorenom petljom pritiska
 • regulacija snage gorenja korištenjem termostata ili vanjske temperaturne sonde
 • signalizacija greške sa memorijskom opcijom kapaciteta dvadeset alarma

Ulazi:

 • 4 NTC temperaturna ulaza do 150°C
 • 2 termopar temperaturna ulaza do 400°C i 800°C
 • 1 analogni ulaz 0-5V
 • 4 digitalna ulaza

Izlazi:

 • 1 relejni izlaz (16A 220V grijač)
 • 2 relejna izlaza (8A 220V pumpe)
 • 5 trijak izlaza